TPS: tel. 0348-418855


Kwaliteit

Kwaliteitsregister Tandartsen

De Tandartsen Praktijk Stromenlaan hecht veel waarde aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg. Daarom is onze praktijk aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Het KRT is een onafhankelijk, openbaar kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het is een keurmerk van kwaliteit.


Tandartsen die staan ingeschreven bij het KRT moeten voldoen aan vijf kwaliteitsnormen:

1. Ze staan ingeschreven bij de overheid (BIG-registratie en verlenen gemiddeld per week minimaal 14 uur tandheelkundige zorg;
2. Ze leven de gedragsregels en (praktijk)richtlijnen voor tandartsen na;
3. Ze besteden minimaal 240 uur in de vijf jaar aan het bestuderen van (wetenschappelijke) vakliteratuur;
4. Ze volgen bij- en nascholing en voeren regelmatig  vakinhoudelijk overleg met collega’s;
5. Ze hebben een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector.
Het KRT zet zich aan de ene kant in voor het waarborgen van het kwaliteitsbeleid van de tandheelkundige beroepsgroep en aan de andere kant maakt het KRT zich sterk voor patiënten.
Op deze manier weten onze patiënten zich altijd verzekerd van de meest optimale, kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.krt.nu