TPS: tel. 0348-418855


TPS Woerden

TPS Woerden is een moderne groepspraktijk in Woerden en is gespecialiseerd in alle deelgebieden van de tandheelkunde, zoals orthodontie, implantologie , parodontologie en endodontologie.

De visie van de TPS is om een zo hoog mogelijke kwaliteit tandheelkunde aan te bieden aan haar patienten, met tegelijk een goed sociaal, menselijk aspect, waarbij de communicatie tussen tandarts en patient erg belangrijk is.Wij heten u dan ook van harte welkom in onze praktijk.

Team TPS Woerden